03 November

ณัฐวรรณ เอี่ยมสิทธิผล

กรรมการผู้จัดการ

Nattawan-Iamsittipol

คุณ ณัฐวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ คุมการผลิตรายการทีวี และจัดฝึกอบรบการวางแผนดำเนินงานในภาวะวิกฤติและให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพมากว่า 20 ปี ดังนั้นเธอจึงเป็นกูรูผู้รอบรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการตลาด และยังเป็นนักแก้ไขปัญหาอีกด้วย คุณณัฐวรรณเข้าใจระบบการทำงานของสื่อเป็นอย่างดี และรู้วิธีการประสานงานกับสื่อเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยความเป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณณัฐวรรณมีบทบาทสำคัญในการวางแผน พัฒนา และหากลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาด ตลอดจนทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นในว่างานจะออกมาด้วยความสำเร็จ คนที่เป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณณัฐวรรณ มากที่สุด คือ ดร.วาเลอรี่ แมคเคนซี่ ซึ่งเป็นอดีตเจ้านายที่เธอรักมาก และเป็นพิธีกรหลักในรายการมอร์นิ่ง ทอล์ค (รายการทอล์คโชว์ภาษาอังกฤษ) ดร.วาเลอรี่ เป็นแรงบันดาลใจให้เธอมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ จนเธอประสบความสำเร็จได้จนมาถึงทุกวันนี้