03 November

สุทธอร กุณตัน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Sutthaorn1

จากความใฝ่ฝันที่อยากเป็นผู้สื่อข่าวเมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากสำเร็จการศึกษาก็ได้เปิดประสบการณ์ทำงานด้วยการเป็น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้าการตลาด และเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนข่าว และติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลากหลาย รวมไปถึงการเข้าร่วมงานแถลงข่าว งานเปิดตัวขององค์กรต่างๆ จุดเริ่มต้นกลายเป็นจุดเปลี่ยน เมื่อการทำงานนอกสถานที่ ผนวกกับได้พูดคุย ติดต่อประสานงานนั้นเป็นสิ่งที่ชอบ จึงพลิกผันตนเองมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ อินสไปร์ คอมมิวเคชั่นส์ ในปัจจุบัน